Jaké chyby mohou nastat při lepení

Lepení je proces, od kterého závisí kvalitní lepený spoj, který je výsledkem souhry několika faktorů. Souhrn těchto příznivých okolností vystihují podmínky pro lepení uvedené v technologickém postupu. Pokud se nedodrží předepsaný postup lepení, vznikají různé chyby lepeného spoje, což může vést k nedostatečné kvalitě spojení lepených materiálů.

Charakteristické typy lepených spojů:

Dokonalý spoj: Lepené plochy na sebe těsně doléhají. Vytvrzené lepidlo tvoří mezi lepenými plochami tenký homogenní film. Na porušení spoje je nutná velká síla, přičemž při násilném oddělení lepených částí dochází zpravidla k porušení v materiály.

Rozlepený spoj: Spoj je místy nebo po celé ploše volný, pozorujeme spáry v lepeném spoji.

Příčinou vzniku takového spoje může být:

a / nedostatečné opracování lepených povrchů, takže k sobě nedoléhají,

b / nedostatečný lisovací tlak při lepení,

c / velké napětí v lepeném výrobku, vyvolané lepením zošúverených dílců nebo lepením dřeva s nesprávnou vlhkostí,

d / nerovnoměrná, v některých místech chybějící vrstva lepidla,

e / předčasně vytvrzená vrstva lepidla (překročen otevřený čas lepidla) před zalisováním lepených dílců

f / nedokonalé vytvrzení lepidla v lepeném spoji,

g / porušení dřeva v okolí lepeného spoje účinkem lepidla nebo jeho složek.

Zrnitý spoj: Spoj dosahuje malou pevnost a po oddělení lepených materiálů má film vytvrzeného lepidla krupicovitú strukturu.

Příčiny:

a / nedostatečně rozpuštěné práškové lepidlo,

b / značný obsah nadstavovadla nebo plniva v lepicí směsi a nedokonalé promíchání lepicí směsi,

c / nevhodné nadstavovadlo, které nemůže zabránit vsáknutí lepidla do dřeva,

d / přílišná vlhkost lepeného materiálu, která způsobuje vysrážení lepidla v roztoku.


Předchozí článek

Na co si třeba dát pozor při lepení – 3. část

Další článek

Správný výběr lepidla

Mohlo by Vás zajímat

Zimní běžecká liga 2021/2022

21. dubna 2022

Číst více

Tradiční jarní úklid

21. dubna 2022

Číst více

Používáním stránek provozovaných Agglu souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby.

Souhlasím Více info